ก่อตั้งอาเซียน

สิงหาคม, 8 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย ร่วมกันก่อตั้งอาเซียน
Read more

กุมภาพันธ์, 23 - 24

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 1 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
Read more

สิงหาคม, 4 - 5

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 2 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Read more

มกราคม, 7

บรูไนดารุสซาลาม  เข้าร่วมเป็นสมาชิก
Read more

ธันวาคม, 14 - 15

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 3 ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
Read more

มกราคม, 27 - 29

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์
Read more

กรกฎาคม, 28

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมเป็นสมาชิก
Read more

ธันวาคม, 14 - 15

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Read more

กรกฎาคม, 23

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก
Read more

ธันวาคม, 15 - 16

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
Read more

เมษายน, 9

ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมเป็นสมาชิก
Read more

พฤศจิกายน, 5 - 6

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 7 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
Read more

พฤศจิกายน, 4 - 5

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8 ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Read more

ตุลาคม, 7 - 8

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
Read more

พฤศจิกายน, 29 - 30

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ณ เวียงจันทร์ ประเทศลาว
Read more

ธันวาคม, 12 - 14

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Read more

มกราคม, 11 - 14

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 ณ ณ เซบู ประเทศฟิลิปปินส์
Read more

พฤศจิกายน, 18 - 22

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์
Read more

ธันวาคม,  16

เริ่มใช้กรอบปฏิบัติอาเซียน เรียกว่า กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
Read more

กุมภาพันธ์,  27 - 1(มีนาคม)

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ณ ชะอำ, หัวหินและพัทยา ประเทศไทย
Read more

เมษายน,  10 - 11

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ณ ชะอำ, หัวหินและพัทยา ประเทศไทย(ต่อเนื่อง)
Read more

ตุลาคม,  23 - 25

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ณ ชะอำและหัวหิน ประเทศไทย
Read more

เมษายน,  8 - 9

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 16 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
Read more

ตุลาคม,  28 - 30

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
Read more

พฤษภาคม,  7 - 8

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 ณ จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
Read more

พฤศจิกายน,  17 - 19

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ณ จากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
Read more

เมษายน,  3 - 4

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 20 ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Read more

พฤศจิกายน,  18 - 19

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 ณ พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Read more

เมษายน,  22 - 23

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
Read more

ตุลาคม,  9 - 10

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 23 ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
Read more

พฤศจิกายน,  10 - 12

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์ ประเทศพม่า(ภาคต่อ)
Read more

2558

2558 เป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
Read more